استقبال معاون اول رییس جمهور از پیشنهاد ایجاد امکان گردشگری در ۱۴ جزیره خلیج فارس
معاون اول رئیس از پیشنهاد مهدی دوستی استاندار هرمزگان در خصوص ایجاد شرایط سفر گردشگران به همه جزایر استان هرمزگان استقبال کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار