آلودگی امروز هوای تهران داخلی نبود
سخنگوی شهرداری تهران:
عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به اینکه آلودگی امروز هوای تهران داخلی و ناشی از فعالیت وسایل نقلیه و یا صنایع نیست، گفت: کمیته اضطرار آلودگی هوا به ریاست استاندار در جلسه امشب مجددا درباره تعطیلی فردا تصمیم خواهد گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار