تولید صنعتی مبدل‌های نانوکاتالیستی با نصف قیمت نمونه‌های خارجی
استفاده از فناوری‌نانو موجب شده تا مبدل‌های کاتالیستی این شرکت از مزیت رقابت بالاتر و نصف قیمت نمونه‌های خارجی برخوردار شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار