دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزیده شصتمین دوره جایزه بنیاد البرز
دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در شصتمین دوره جایزه فرهنگی بنیاد البرز، در بخش نخبگان دانشگاهی، به‌عنوان دانشجوی نخبه برگزیده شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار