فروش ۸ میلیارد تومانی محصولات شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری / تشکیل ستاد توسعه فناوری سبزوار الزامی است
یک مدیر دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد
مدیر مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه حکیم سبزواری از فروش ۸ میلیارد تومانی محصولات شرکت‌های مرکز رشد این دانشگاه در سال گذشته خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار