«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان شد
برای هفتمین بار؛
«نبیه بری» امروز سه شنبه مجددا به عنوان رئیس پارلمان لبنان انتخاب شد و به طرح اظهارات ضد صهیونیستی مبادرت ورزید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار