اختصاص سهمیه کنکور به حادثه دیدگان آتش سوزی دو مدرسه
کبگانیان خبر داد
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از اختصاص سهمیه پذیرش در کنکور سراسری به حادثه دیدگان آتش سوزی دو مدرسه شین آباد و درود زن در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار