ایجاد ساختارهای فناورانه در کنار صنایع البرز ضروری است
رئیس پارک علم و فناوری البرز با اعلام تشکیل کارگروه اقتصاد دانش بنیان برای توسعه زیر ساخت‌های فناورانه در این استان گفت: ایجاد این نوع زیرساخت‌ها در کنار صنایع ضروری است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار