سرمایه‌گذاری روی نانوذرات لیپیدی برای صنعت دارو
شرکت کوردن فارما با سرمایه‌گذاری جدیدی در حوزه نانوذرات لیپیدی، قصد دارد به حمایت از فناوری RNA و کاربرد آن در صنعت دارو بپردازد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار