نمونه‌ای از جنگ پارتیزانی به روایت موتورسواری که همرزم شهید چمران شد
چمران با اجرای آتش دقیق، مناطق خاصی را هدف قرار داد و با شلیک گوناگون انفجار‌های پی در پی جهنمی برای دشمن ایجاد کرد. ماهم هدف‌های تعیین شده خود را منهدم کردیم. در این آشفته بازار، دشمن گیج شده بود و نمی‌دانست از کجا حمله شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار