طراحی سامانه‌ای به منظور حفاظت از پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در دانشگاه صنعتی شریف
جمعی از پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق شدند «سامانه حفاظت از ماشین‌های دوار» را در شرایط تحریم راه‌اندازی کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار