کارخانه محصولات کشاورزی به روش هیدرویونیک در دانشگاه کاشان ایجاد می‌شود
رئیس دانشگاه کاشان:
رئیس دانشگاه کاشان از موافقت معاون علمی رئیس جمهور با ایجاد کارخانه تولید محصولات کشاورزی به روش هیدرویونیک خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار