اصلاح نظام حکمرانی آموزشی و توجه به علوم انسانی کلید تحول در حوزه آموزش است
عموعابدینی در مشهد:
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الزامات کلیدی تحول در حوزه آموزش را در گرو اصلاح نظام حکمرانی آموزشی، توجه ویژه به علوم انسانی و اجرایی‌سازی آمایش آموزش عالی دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار