باید بر فعالیت پردیس‌های تخصصی و دهکده‌های فناوری نظارت شود
خیرالدین در اصفهان:
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: باید بتوانیم فعالیت این مراکز را رصد و فعالیت آن‌ها را ارزیابی کنیم. قطعا مجوز مراکزی که فعال نباشد، لغو می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار