تخصیص بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری برای ارتقاء خوابگاه‌ها
توسط مقامات دانشگاه میشیگان شرقی صورت گرفت
مقامات دانشگاه میشیگان شرقی از اعطای بودجه چند میلیون دلاری برای بهبود خوابگاه‌های این دانشگاه خبر دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار