تامین جهیزیه به لحاظ قانونی بر عهده چه کسی است؟+ فیلم
مهاجری در گفتگو با دانشجو تشریح کرد ؛
یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان نکاتی مسئله تامین جهیزیه و وظایف و سهم روجین در قبال آن را توضیح داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار