حزب الله قادر به استخراج منابع دریایی لبنان است
باسیل در دیدار با نصرالله:
رئیس یک حزب مسیحی در دیدار با دبیر کل حزب الله تأکید کرد که این جنبش می‌تواند در برابر صهیونیست‌ها، منابع دریایی لبنان را استخراج کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار