پاسخگویی به مطالبات مردمی در حوزه آموزش عالی در دانشگاه اراک توسط نماینده تام‌‌الاختیار وزیر علوم
همزمان با سفر رئیسی به استان مرکزی؛
همزمان با سفر رئیس جمهور به استان مرکزی، معاون مالی، اداری و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر در محل میز ارتباطات مردمی واقع در دانشگاه اراک پاسخگوی مطالبات مردم بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار