دعوت از میرسلیم برای پاسخگوی در خصوص دفاعش از عملکرد خودروسازان
از سوی مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران صورت گرفت؛
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران از نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دعوت کرد تا در جمع دانشجویان پاسخگوی دفاعش از عملکرد خودرسازان باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار