کسب رتبه دوم و سوم دانشگاه شیراز در علوم کشاورزی و علوم طبیعی کشور
براساس رتبه‌بندی موضوعی ISC صورت گرفت
براساس رتبه‌بندی موضوعی ISC که در سال ۲۰۲۱، دانشگاه شیراز موفق به کسب رتبه دوم در حوزه علوم کشاورزی و رتبه سوم در حوزه علوم طبیعی شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار