باید برای آبگیری سد صفارود منتظر بارش باران باشیم! / واگذاری مجدد معدن کرومیت سیر قانونی دارد
استاندار کرمان در گفتگو با دانشجو:
استاندار کرمان گفت: ساخت سد صفارود پیشرفت ۹۴ درصدی داشته و برای آبگیری این سد باید منتظر بارش باران باشیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار