حمایت از گروه‌های تروریستی، فقر و جنگ تهدیدات اصلی صلح جهانی هستند
غریب‌آبادی در اجلاس سالیانه جایزه جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی:
دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: غرب همواره تلاش کرده است که با نادیده گرفتن دیگر کشور‌ها از جمله کشور‌های مسلمان، ارزش‎های غربی را به آن‌ها تحمیل کرده و روز حقوق بشر اسلامی گامی مؤثر برای مقابله با رویکرد حقوق بشر غرب است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار