جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار می‌شود
جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در بخش‌های گزارش، مصاحبه، یادداشت، تیتر، صفحه آرایی، بخش های ویژه از جمله نشریه صوتی و بهترین نشریه در بخش جهاد تبیین برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار