دولت سیزدهم رفتار معقول‌تری در مواجهه با مذاکرات داشته / لزوم تجدید قوا در بین وزرای اقتصادی دولت
در سالروز یک سالگی حکم تنفیذ رئیس جمهور مطرح شد
هزمان با سالروز یک سالگی حکم تنفیذ رئیس جمهور، عملکرد دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف در گفتگو با فعالان دانشجویی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار