ورود مجلس به موضوع مقابله موثر با تخلفات در آزمون‌های سراسری
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه تعدادی از داوطلبان از روش‌های نامتعارف برای ورود به دانشگاه استفاده می‌کنند، گفت: در همین زمینه مجلس به موضوع مقابله موثر با تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری ورود می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار