اگر اعتقاد به ولایت و رهبری دارید چرا در انتصابات دخالت می‌کنید؟
عتاب نماینده ولی فقیه استان خوزستان به نمایندگان مجلس:
نماینده، ولی فقیه در خوزستان گفت: متاسفانه کمتر نماینده‌ای وجود دارد که در انتصابات و سفارشات دخالت نکند، اگر اعتقاد به ولایت و رهبری دارند، چرا دخالت می‌کنند و از این اداره به آن اداره می‌روند؟
ارسال نظرات
آخرین اخبار