برگزاری بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از ۱۱ تا ۱۳ شهریور در دانشگاه فردوسی مشهد
کاظمی خبر داد؛
دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از برگزاری بیست و پنجمین کنگره سراسری این اتحادیه از ۱۱ تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری در دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار