افزایش تعداد شهرهای قرمز در کشور
آخرین به روز رسانی از وضعیت کرونایی کشور نشان می‌دهد که تعداد شهر‌های با وضعیت قرمز از ۷۸ به ۱۰۶ و شهر‌های با وضعیت نارنجی از ۱۸۴ به ۱۵۶ شهر رسیده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار