استان کرمان مستعد احداث سد‌های خاکی زیر ۳۰ متر است / اظهار نظر‌های وزارت نیرو در استان کارشناسی نیست
گنجویی در گفتگو با دانشجو:
کارشناس مسائل تامین آب گفت: وزارت نیرو از استان کرمان شناخت کافی ندارد و بنابراین اظهار نظر‌های وزارت نیرو در استان کرمان منطبق بر کار کارشناسی نیست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار