پیشنهاد‌های شش‌گانه وزیر علوم برای بررسی در اتاق‌های فکر این وزارت
در دومین جلسه کمیته راهبری اتاق‌های فکر مطرح شد
وزیر علوم در توصیه‌ای به روسا و دبیران اتاق‌های فکر، گفت: نسبت به ارزیابی عملکرد بخش‌های وزارت علوم، ارائه بسته‌های سیاستی، بررسی ادامه تحصیل کارکنان و مهارت آموزی به دانشجویان اقدام کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار