اسرائیل توانایی وارد شدن به جنگ با لبنان را نخواهد داشت
خبرنگار جنگ از لبنان در گفتگو با دانشجو:
غدی فرانسیس پیرامون تنش‌ها بر سر میدان کاریش گفت: در هفته‌های اخیر شاهد افزایش تنش‌ها بین لبنان و اسرائیل بر سر میدان‌های نفتی بوده ایم که جبهه مقاومت در این بین وارد عمل شد و خود را پشت دولت قرار داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار