نگرانی دانشجویان دانشگاه سمنان از کمبود ظرفیت خوابگاه
در نامه‌ای مطرح شد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان اعلام کرد: با توجه به کمبود ظرفیت خوابگا‌ه‌ها دانشگاه در مقایسه با تعداد دانشجویان و افزایش قیمت اجاره بها در شهر نگرانی‌ها دانشجویان نسبت به این مسئله بیشتر شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار