برگزاری طرح آموزشی «شهید بهشتی» در دانشگاه علوم پزشکی قم
دوره آموزشی دینی اعتقادی شهید بهشتی با عنوان «افکار من جزئی از من است» در دانشگاه علوم پزشکی قم به مدت یک هفته در حال برگزاری است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار