سرپرست اداره کل امور خدمات شهری شهرداری تهران منصوب شد
شهردار تهران با صدور حکمی، علیرضا جعفری را به عنوان سرپرست اداره کل امور خدمات شهری شهرداری تهران منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار