مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم معرفی شد
طی مراسمی «محمد مهدی زرندی» به‌ عنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم منصوب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار