خدمت رسانی دانشجویان جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان در خراسان شمالی
به مدت ۱۶ روز؛
مسئول گروه جهادی مهاجر بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان از برگزاری اردوی گروه جهادی مهاجر بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان به مدت ۱۶ روز در استان خراسان شمالی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار