هزینه ۱۰۰هزار تومانی «اسدالله» برای زن خیابانی!
گفتگو با دوست و همرزم شهید اسدالله ابراهیمی / قسمت سوم و پایانی
از او می‌پرسد: معذرت می‌خواهم، برای چه این وقت شب کنار خیابان ایستاده اید؟! خطرناک است...
منبع: مشرق
ارسال نظرات
آخرین اخبار