مراحل ثبت‌نام دانشجویان ورودی جدید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اعلام شد
مقطع کارشناسی؛
مراحل ثبت‌نام دانشجویان ورودی جدید در مقطع تحصیلی کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار