طالبان: از کشت و قاچاق مواد مخدر جلوگیری شده است
معاون اول نخست وزیر دولت موقت طالبان گفت: طی سال گذشته از کشت و قاچاق مواد مخدر جلوگیری شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار