هفتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران در دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود
۲۳ تا ۲۵ آذر؛
هفتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران به میزبانی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان در ۲۳ تا ۲۵ آذر برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار