آینده کشور در گرو تعلیم و تربیت امروز کودک است
همتی‌فر در نشست خبری:
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: آینده کشور به طور خاص در گرو وضع تربیت امروز کودک است و اگر والدین و سیاستگذاران حوزه کودک امروز تلاش خود را در پرورش و تربیت هر چه بهتر کودک به کار بگیرند، می‌توان آینده‌ای روشن برای کشور ترسیم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار