گفت‌وگوی متفاوت با عناصر آشوب‌های اخیر در تهران
اعترافات افراد دستگیر شده در اغتشاشات اخیر نشان می‌دهد این افراد یا تحت تاثیر اخبار کذب شبکه‌ها ماهواره‌ای بودند یا خود از لیدر‌ها و گرداننده تجمعات برهم زننده نظم و امنیت عمومی بودند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار