آینده خوبی در این نحو از حرکات و اعتراضات نمی‌بینم
استاد اصلاح‌طلب دانشگاه علامه خطاب به معترضان:
استاد اصلاح طلب دانشگاه علامه طباطبائی خطاب به دانشجویان معترض گفت: آینده خوبی در این نحو از حرکت و اعتراضات نمی‌بینم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار