کرسی آزاداندیشی «من معترضم» در دانشگاه بوعلی سینا برگزار می‌شود
سه شنبه، ۱۰ آبان؛
کرسی آزاداندیشی «من معترضم» با هدف بررسی و تحلیل حوادث ۴۰ روز گذشته، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا همدان سه شنبه، ۱۰ آبان، برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار