دستگاهی برای غربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان در بدو تولد ساخته شد
تولید محصولی برای غربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان در بدو تولد از یک قطره خون خشک اتفاقی مهمی بود که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد حمایت قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار