رفع مشکلات قضایی و غیرقضایی خراسان جنوبی در دستور کار است
رئیس دستگاه قضا:
رئیس قوه قضاییه در بدو ورود به فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند با اظهار امیدواری بر رفع شماری از موانع و معضلات هموطنان خراسان جنوبی گفت: رفع مشکلات قضایی و غیر قضایی مردم این استان در دستور کار است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار