انتشار جلد پنجم کتاب «سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (ع)»
جلد پنجم کتاب «سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (ع) (سیره قضایی و شرح حال وکلا و قضات)» اثر علی اکبر ذاکری در ۶۶۴ صفحه روانه بازار نشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار