فراخوان اردوی جهادی در منطقه آذرسا بجنورد منتشر شد
بسیج دانشجویی دانشگاه کوثر از جهادگران برای حضور در اردوی جهادی فرهنگی و آموزشی در منطقه آذرسا دعوت به همکاری کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار