عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل لغو شد
آمریکا بدعت خطرناکی گذاشت
عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل در پی پایه‌گذاری بدعت و رویه‌ای خطرناک از سوی آمریکا و در نمایشی ضد ایرانی در این نهاد بین‌المللی لغو شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار