فصلنامه «نقد نمایش» متولد شد
«نقد نمایش» فصلنامه‌ای است که نخستین شماره آن پاییز ۱۴۰۱ به چاپ رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار